Duben 2018

Proč? Proč ne?

24. dubna 2018 v 23:26
Jednoznačně nejdůležitější otázka. Proč? Odpověď na ni v případech, kdy o něco jde, nebývá vůbec jednoduchá a většinou zahrnuje spoustu vnějších a vnitřních faktorů, často navíc nevědomých. Proč jsou věci, tak jak jsou... jak zpívá No Name. Není tak důležité kdo, kdy, jak, ...ale proč? Proč? Co bylo příčinou? Smysl věcí, bytí. Je nějaký osud? Proč je anebo proč není? Pokud by měla být jiná otázka označena za důležitější, vždy chci slyšet argumenty a ptám se ... Proč?

2. Nejdůležitější otázka: Ve filmu Tři králové padla velmi důležitá otázka : Co je pro člověka v danou chvíli nejdůležitější? A i George Clooney, když vysvětluje jeji důležitost si musí položit otázku - Proč? Tedy proto druhé místo.

3. Nejdůležitější otázka: A co vlasy, mám je dobrý? A proč? Je to pro mě v tuhle chvíli to nejpodstatnější...:-)

Zavřené oči

19. dubna 2018 v 14:00
Když zavřu oči a přejdu to bez řečí, nic se nezmění. Dál mě to bude štvát a přidá se k tomu vědomí, že jsem nic neudělal, i když jsem mohl. Možná by se naštval, možná by mu došlo, že se chová sebestředně a sobecky a jeho bytí je, spíše než nezbytné, takové nijaké, on i parazit je prospěšný svému hostiteli, možná by se nestalo nic. Kdo ví... zase jsem zavřel oči a dělal jako by nic. Kdo se má pořád dohadovat :-(.
A když zavřu oči vidím duhu.

Rozum a cit - jedno tělo jedna duše...

10. dubna 2018 v 9:38
Rozum a cit jsou jako muža žena, nikoliv nutně v uvedeném pořadí v daných párech. Pokud jsou a pokud dojde k jejich vzájemnému propojení a souhře, vznikne jednota, kterou je možné považovat za element bytí. Ani v jednom z těchto párů není jeden bez druhého úplný a naplněn. Muž bez ženy či žena bez muže je vždy jen polovina Osoby. Rozum bez citu a cit bez rozumu nejsou na tom jinak. Shrnuto ☺: rozumný a cituplný muž v páru s cituplnou a rozumnou ženou je IDEÁLNÍ STAV.
Rozum - vládce naslouchat by měl hlasu Citu - rádce!

Krok do neznáma.

3. dubna 2018 v 7:40
Všechno se mění. Všechno souvisí se vším. Zcela jistě jsou obě tyto věty pravdivé, a proto je možné říct, že každá naše další prožitá vteřina je pomyslný KROK DO NEZNÁMA, neboť nevíme co, a v jakých souvislostech, a s kým, a pořádně ani proč se nám stane. Někomu se to líbí, ale někoho by to mohlo děsit. Každopádně je nutné dělat většinu kroků se zohleněním prvních dvou vět, aby bylo s kým, a kam kráčet... krok za krokem.